Ambtsjubileum: 25 jaar (2)

Afgelopen zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, vierde ik met de gemeente het ambtsjubileum. Aan de ene kant moest het geheim blijven, begreep ik, maar aan de andere kant kwam er mail langs en las ik ook ons eigen kerkblad Samenspel... Ik werd al verrast door de prachtige rode ballonnen in de kerkzaal. Ze waren vanwege … Lees meer Ambtsjubileum: 25 jaar (2)

Jezus als God voorgesteld in het Evangelie van Johannes?

Labuschagne is er helemaal niet zeker van dat Johannes Jezus voorstelt als God, dus als Jahwè in mensengestalte. Hij denkt zelfs dat geleerden die thuis zijn in het Nieuwe Testament iets anders proberen: nl. een Bijbelse basis geven aan een traditioneel beeld van Jezus, het beeld zoals dat in de kerkleer naar voren is gekomen. … Lees meer Jezus als God voorgesteld in het Evangelie van Johannes?

De status van Jezus in het Evangelie van Johannes

We hebben al overwogen hoe Markus, Matteüs en Lukas spreken over Jezus. Hoe Johannes dat doet, komt nu aan de orde. Daarmee gaat het ook naar een einde toe in het artikel van Labuschagne. Een volgende keer volgt dan nog de conclusie.  Ook voor Johannes is Jezus een hemelse zoon van God. Net als eerder … Lees meer De status van Jezus in het Evangelie van Johannes

Bespreking reacties

Ik ga proberen het één en ander te antwoorden op de reacties tot nu toe. Eerst over het aantal bezoekers van de weblog. Ik ben best wel  verbaasd over het aantal mensen dat de bladzijden weet te vinden. Op 16 mei waren er op die ene dag  105 bezoekers. Het record tot nu toe. Ik … Lees meer Bespreking reacties

De status van Jezus in de evangeliën en bij Paulus

Vandaag weer een stukje verder uit het artikel van Labuschagne dat we volgen. Heel, binnenkort ga ik ook weer antwoorden op de reacties die gekomen zijn. In de evangeliën van Markus, Matteüs en Lukas krijgt Jezus de hoogst mogelijke status: ‘zoon van God’. Dat is een koninklijke titel die in heel het Midden Oosten bekend was. … Lees meer De status van Jezus in de evangeliën en bij Paulus

Ambtsjubileum: 25 jaar

Vandaag was een  bijzondere dag: 25 jaar geleden werd ik in het ambt van predikant bevestigd. Dat gebeurde op 19 mei 1985 in de toenmalige Hervormde Kerk te Vleuten (nu: Torenpleinkerk).   Prof. Dr. M.J.G. van der Velden was de voorganger die me bevestigde als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij belichaamde voor mij de … Lees meer Ambtsjubileum: 25 jaar

De hemelse hofhouding

 Om de positie van Jezus ten opzichte van God beter te begrijpen gaat Labuschagne eerst iets uitleggen over de voorstelling van de hemelse hofhouding. In het Oude Testament wordt Jahwè voorgesteld als een vorst die omringd wordt door een hemelse hofhouding. Die hofhouding bestaat uit ‘zonen Gods’. Dat zijn bij God horende goddelijke wezens, dienende … Lees meer De hemelse hofhouding

De kern van Godsvertrouwen in het Nieuwe Testament

Ik pik de lezing van Labuschagne verder op. Langzaam werkt hij toe naar de kern van het Godsvertrouwen in het Nieuwe Testament. Dat doet hij vanuit het Oude Testament. Dat lijkt een omweg, maar hij komt er wél. Begrip van het Oude Testament is nodig om het Nieuwe te begrijpen. Exodus 15:11: “Wie onder de … Lees meer De kern van Godsvertrouwen in het Nieuwe Testament

De kern van het oudtestamentische Godsgetuigenis

Even nog weer het kader van mijn stukjes. Ik volg een lezing / artikel van Labuschagne. Hij wil in onze moderne tijd het vertrouwen in God herstellen. Hij heeft al iets gezegd over hoe je God kunt kennen. En iets over het spreken over God, dat opkomt vanuit geloof en geloofservaring. Van daaruit staat hij … Lees meer De kern van het oudtestamentische Godsgetuigenis