Voorbij het studieverlof

Het studieverlof is bijna voorbij. Ik sta nu voor een aantal weken vakantie. Om dan op de 16e augustus weer klaar te staan voor het werk in de gemeente.

Ik zal in de komende weken niet of nauwelijks berichten publiceren. Ik pak de draad na de vakantie weer op. Ik wil dan proberen door te gaan met waar ik op deze blog aan begonnen ben. Ik denk er sterk over om de blog te gebruiken bij de gespreksgroep Modern geloven die ik in het najaar hoop te beginnen in onze gemeente.  Bovendien zit ik er aan te denken om de blog uit te breiden met een pagina waar bijv. ook preken zijn in te zien. Tegelijk zoek ik ook de grens op van wat oprecht functioneel is en wat meer zit in de sfeer van jezelf in de etalage zetten, zonder meer (exhibitionisme).

De laatste reactie van Kees bepaalt me wel weer duidelijk bij het nut van een (deze) blog. Ik vraag me af of de verwachtingen over en weer wel passen. Heb ik het te moeilijk gemaakt? Moet ik toch meer de stof ‘vertalen’ naar niet-theologen?  Ik mik elk geval wél op geïnteresseerde mensen. Ik maak geen hapklare brokken, geen fastfood. Even snel de blog opzoeken, vluchtig lezen en weer weg. Dat lukt me niet en wil ik ook niet, geloof ik. Ik verwacht in elk geval óók dat het zeer tijdrovend zal zijn. Ik vraag dus op z’n minst inspanning.

Verder vond en vind ik het sowieso leuk om iets te laten zien  van waar theologen mee bezig zijn. Het artikel van Labuschagne en nu dat boek van Manenschijn geven een aardige indruk. En dan heb ik nog teksten zonder al te veel jargon of ingewikkelde gedachtegangen opgezocht! Tja, het kan echt nóg anders…

Er komt een meer formeel dan materieel verslag naar de kerkenraad. Ik geef geen inhoudelijke verhaal over wat ik precies allemaal heb geleerd.

Ik kan wel heel kort zeggen wat het verlof me heeft gebracht: meer rust in hoofd en hart omtrent waar ik sta en hoe ik bezig ben. Dat alleen al is van grote waarde.

Marijke – jouw woorden laten zien hoe gepassioneerd je bent voor Jezus en de met hem verbonden God.  Ik laat nu het meeste van wat je zegt rusten. Deels heb ik er al wat van gezegd n.a.v. de gedachten van Labuschagne. Deels ontbreekt net me nu aan tijd en rust om je op een goede manier te antwoorden. Wel kan ik je zeggen dat ik ook andere sporen rondom Jezus, óók in zijn verhouding tot God onderzoek en overweeg. Maar dat is bijna een open deur.

Arie – ja, het is ook een worsteling met God. En ik realiseer me daarin niet de eerste te zijn.  Mijn eigen weg gaat zo, dat ik vragen wil onderzoeken en overwegen, zoals ik net ook al zei. Maar het is door iemand als Labuschagne in een bepaalde richting en zeker in een stroomversnelling gekomen. En Klaas Hendrikse doet ook zijn duit in het zakje. En de komende maanden zal ook in onze kerk er over doorgepraat worden. Mede aan de hand van diverse publicaties. Zie daarvoor het volgende artikel in het Friesch Dagblad:

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50858

Birgit – ik zag vandaag pas de foto die je bedoeld in de papieren versie van Trouw van die dag. Ik zou het kunnen zijn, maar ben het toch niet… Je zou me eerder hier in ons stadje hebben kunne ontmoeten of anders in Utrecht. Dank voor de goede wensen!

Iedereen die dit leest: een gezegende tijd, thuis of elders!

Geef een reactie