Bespreking reacties

De basis van het christendom zelf is al voor meer uitleg vatbaar. Hoe is het christendom ontstaan en heeft het zich ontwikkeld? Hoe kijk je naar Jezus zelf? Ik zeg altijd: Er zijn nota bene minstens vier verhalen over Jezus nodig om iets van zijn rijkdom en betekenis te vertellen. Vier evangelisten zijn aan het werk geweest. Ze geven een bont geheel: ze vertellen deels dezelfde dingen. Maar ook: ze spreken elkaar tegen en vullen elkaar aan. Minstens vier – je hebt nl. ook nog het hele verhaal van Paulus over Jezus. En dat is historisch gezien doorgaans zelfs nog eerder dan dat verhaal van de evangelisten. Dat vraagt uiterste bescheidenheid bij theologen en kerkleiders. Misbruik, voor eigen karretje spannen – het ligt allemaal op de loer.

 Ik heb ooit de naam Tom Wright wel eens horen vallen. Maar verder nog niets van hem gelezen. Ook nog niet het artikel dat je linkte, Kees. Vandaag viel me zijn naam wel op, omdat hij in het nieuws kwam:

http://www.refdag.nl/artikel/1473575/Dr+Tom+Wright+vertrekt+als+bisschop.html

 Of theologische vakliteratuur beperkt blijft tot Nederland? Ik kan dat niet zo goed overzien. Onze theologen schrijven wel in bijv. Engels of Duits. Er is dus heus wel vraag naar in het buitenland. Maar het is niet de tijd van grote namen die ook in het buitenland bekend raken. Ik denk dan aan K.H. Miskotte, H. Berkhof en de pas overleden Vlaming Schillebeeckx.

Er zijn ook in Nederland zelf maar weinig theologen echt bekend in de media. En als ze op TV komen, dan zijn het toch m.n. de R.K. theologen. Zou Antoine Bodar al niet het meest aan tafel hebben gezeten bij Pauw en Witteman? Als je hun programma een graadmeter mag laten zijn… Protestantse theologen zie je weinig. Zat onze Arjan Plaisier er al eens? Of een andere theoloog uit onze hoek? Ja, soms wel collegae, als Klaas Hendrikse en die dominee uit evangelische kring die in het nieuws kwam met zijn al dan niet pedagogische tikken. Maar dat zijn dan ook wel héél bepaalde collegae…

 Ik zoek mijn positie in de moderne theologie, en zoals ik al aangaf – niet zozeer in de hoek van vrijzinnigen of rechtsorthodoxe dan wel fundamentalisten. Daar hoop ik dat recht gedaan wordt aan traditie en actualiteit, aan geloof en wetenschap. En ik hoop, dat je dan niet ook weer in een karikatuur verzeild raak.

 Kees, de woorden waar je over struikelt uit het citaat van Labuschagne op 23 april, komen uit het Bijbelverhaal zelf. Ik kan het niet helpen… Het zijn taalvondsten van de verteller(s). Ze bedoelen, denk ik, uit te drukken, dat je God zelf  niet direct kunt ontmoeten. Mozes wil de majesteit van God zien. De Heer antwoordt dan met: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan… Maar, … mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ (Exodus 33:18-23). Zo heftig zou het worden als je God rechtstreeks zou ontmoeten! Daarmee wordt afstand geschapen tussen de HEER en ons. We kunnen God niet naar zijn identiteit kennen; slecht indirect, van opzij, van achteren, naar zijn imago. Dat ook moet ons weer heel bescheiden maken: we kunnen en mogen God kennen, maar het zal altijd beperkt blijven.

Geef een reactie