Citaten

Tja, vandaag de stad in geweest om de wekelijkse boodschappen te doen. Zoals elke vrijdag.  Mooi om te merken hoe mensen met je bezig zijn: “Moet jij niet boven de studieboeken zitten? We houden je in de gaten, hoor!”  En: “Hoe is het met je vakantie?”  Weer een ander: “Ik spreek je nu aan als studieman, hoor!” Aan belangstelling en betrokkenheid geen gebrek!

Ik geef ook een ander citaat mee dat vandaag langs kwam. Het is van C.J. Labuschagne. Ik lees het in een artikel over ‘Vertrouwen in God’, een lezing op een studiedag van de al eerder langs gekomen predikantenbeweging ‘Op goed gerucht’. Zie zijn website voor het hele artikel. Maar deze gedachten komen ook elders in zijn werk voor.

Vertrekpunt voor ons spreken over God is de noodzakelijke vooronderstelling dat wij rationeel niets weten over God. Voor mij berust deze vooronderstelling op het fundamentele onderscheid tussen Gods identiteit (zoals hij werkelijk is: een ondoorgrondelijk, onkenbaar mysterie) en zijn imago (zoals wij ons God voorstellen). Over Gods identiteit hoeven we niet met elkaar te discussiëren, laat staan te twisten, want het gaat alleen om de vraag: erken je dat er een God is, of verwerp je dit idee. En dan geldt dat je noch het ene noch het andere kunt bewijzen. Als theologen horen we voor de eerste optie te kiezen, anders kunnen we maar inpakken. Zelf heb ik me altijd in de rug gesteund gevoeld door de stelling in Psalm 14 (zie ook Psalm 53): “De dwaas denkt bij zichzelf: ‘Er is geen God.’

Om over na te denken!

One thought on “Citaten

Geef een reactie