Reacties op weblog

Ik dank degenen die de moeite nemen om te reageren! Ik merk dat je al doende een beetje duidelijk krijgt hoe het gaat met zo’n weblog. Kees geeft een goede tip. Korter. Maar dat valt me lang niet altijd mee…

Verder moet ik uitkijken dat ik geen samenvattingen ga geven van wat ik heb gelezen. Dat is misschien voor mij makkelijk, maar niet erg interessant voor jullie als lezers. Ik zoek mijn weg al doende.

Kees, voor mezelf ga ik nu terug naar de basis: Waar sta ik vandaag met mijn gelovige bezig zijn? Terug naar de basis van mijzelf en terug naar de basis van het christendom. Hoe integreer ik wat ik door de jaren heen onderweg heb gelezen en ervaren? Sta ik op vreemde grond? Of ook op drassige grond? Of ‘vervuilde’ grond? En dan weet ik nog niet van te voren of ik het (al) met iets eens ben.

De boeken / schrijvers die je noemt ken ik niet. Simply Christian – daar ga ik al meteen… Zie tweede citaat Benjamins in Modern geloven (2). Het is in de kern eenvoudig. Maar je kunt je denken niet altijd stoppen. Dat boek van Lenoir wordt – lees ik vanmorgen – aangehaald in een lezing van de al genoemde Benjamins. Het interview waar ik uit citeer was de aanloop naar een lezing die hij hield over ‘Verlichting en  verwarring’ (zie:  http://opgoedgerucht.nl onder ‘geruchtdagen’; daar ook het hele interview).

One thought on “Reacties op weblog

  1. Dr. N.T. (Tom) Wright is Anglicaans bisschop van Durham. Hij is een van de toonaangevende theologen in de UK.
    Fréderic Lenoir is Frans filosoof, die los van een christelijke levensovertuiging, de evangelieën bestudeerde en, gegeven de praktijken van de clerus door de eeuwen heen, in genoemd boek Jezus los daarvan maakt, waardoor overduidelijk wordt hoe de Kerk Jezus heeft misbruikt.

    Ik heb eigenlijk wel een beetje de indruk dat artikelen en boeken over theologie vaak beperkt blijven tot binnen Nederland. Dat komt misschien omdat theologie erg cultuurgebonden is? Maar daardoor nogal beperkt misschien. Wellicht dat de ‘moderne theologie’ enige verbreding van gezichtspunten kan aanreiken. Het lijkt mij rationeler dan vrijzinnige of orthodoxe opvattingen, die m.i. een karikatuur van het christendom maken.

Geef een reactie